Ticker

6/random/ticker-posts

C Programlama Fonksiyon Örnek Sorular

C programlama dilinde fonksiyonlar konusunu daha iyi anlamaya yardımcı olması amacıyla örnek sorular ve çözümlerini aşağıda inceleyebilirsiniz. Çözümlere hemen geçmeden kendi çözümlerinizi denemeniz kavrama açısından daha faydalı olacaktır.

C Dili Fonksiyonlar Örnek Sorular ve Cevaplar
C Dili Fonksiyonlar Örnek Sorular ve Cevaplar

 


1. x değeri klavyeden girildiğinde 1 + 2 + .... + (x - 1) + x seri toplama değerini hesaplayan fonksiyon yazınız.

2. Klavyeden girilen iki sayı arasında rastgele sayılar üretecek bir fonksiyon yazınız.

3. Verilen bir cümledeki kelimelerin sadece son harflerini yazdıran bir fonksiyon yazınız.

Örnek: Adana Taş Köprü Balcalı 

> aşüı

4.Klavyeden girilen bir cümledeki sesli harfleri * (yıldız) karakteri ile değiştirerek ekrana yazan bir C programı yazınız.

Örnek: Hemserim Memleket Nere? BU DUNYA BENIM MEMLEKET

> H*ms*r*m M*ml*k*t N*r*? B* D*NY* B*N*M M*ML*K*T

5. Klavyeden girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını kontrol eden fonksiyon yazınız.

Örnek: 101

> 101 sayisi asaldir.


Cevaplar 

1.

#include <stdio.h>

// seri toplama
int seriToplama(int x) {

	int toplam = 0;
	
	for(int i = 1; i <= x; i++){
			
	  toplam = i + toplam;

	}

	return toplam;
}

int main()
{
   
  int x;
  
 	printf("\nx degeri giriniz :\n"); 
	 
	scanf("%d",&x);
	
	int seriToplam = seriToplama(x);
	
	printf("\nx icin seri toplam: %d \n", seriToplam); 

	 
  return(0);
}

2.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

// iki sayi arasi rastgele sayi ver
int rastgeleSayiVer(int baslangic, int bitis) {
 
	srand(time(NULL));
 
	int rastgele = (rand() % baslangic) + (bitis - baslangic);
 
	if(rastgele == baslangic) {
		
		rastgele++;
	}
 
	return rastgele;
}

int main()
{
   
  int baslangic;
  int bitis;
  
 	printf("\nbaslangic degeri giriniz :\n"); 
	 
	scanf("%d",&baslangic);
	
	printf("\nbitis degeri giriniz :\n"); 
	 
	scanf("%d",&bitis);
	
	int rastgele = rastgeleSayiVer(baslangic, bitis);
	
	printf("\n%d - %d arasi rastgele sayi: %d\n",baslangic, bitis, rastgele); 

	 
  return(0);
}

3.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// kelime son harflerini ver
char* kelimeSonHarfleriniVer(char * cumle) {
 
	char *sonHarfler = (char *)malloc(50 * sizeof(char));
	
	int i = 0;
	
	int sonHarflerIndex = 0;
	
	do {
	
		if(cumle[i] == ' ') {
		
			sonHarfler[sonHarflerIndex++] = cumle[i-1];
			
		}

		i++;

	} while(cumle[i] != '\0' && cumle[i] != '\n');
 	
	sonHarfler[sonHarflerIndex++] = cumle[i-1];
 
	sonHarfler[sonHarflerIndex++] = '\0';
 
	return sonHarfler;
}

int main()
{
   
  char cumle[250];
  
 	printf("\nString giriniz:\n"); 
	 
	fgets(cumle, sizeof cumle, stdin);
	 
	char * kelimeSonHarfleri = kelimeSonHarfleriniVer(cumle);
	
	printf("kelime son harfleri: %s\n", kelimeSonHarfleri); 
		 
  return(0);
}

4.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 

// sesli harfleri * yildiz ile degistir
bool isSesliHarf(char harf){

 char sesliHarfler[10] = {'a', 'e','i', 'o','u', 
				 'A', 'E', 'I', 'O', 'U'};

	for(int i = 0; i < 10; i++){
			
			if(sesliHarfler[i] == harf){
				
				return true;
			}
			
	}

	return false;
}


void sesliHarfleriDegistir(char * cumle) {
	
	int i = 0;
	do {
	
		if(isSesliHarf(cumle[i])) {
		 
		 cumle[i] = '*';
			
		}

		i++;

	} while(cumle[i] != '\0' && cumle[i] != '\n');
 
}

int main()
{
   
  char cumle[250];
  
 	printf("\nString giriniz:\n"); 
	 
	fgets(cumle, sizeof cumle, stdin);
	 
	sesliHarfleriDegistir(cumle);
	
	printf("> %s\n", cumle); 
		 
  return(0);
}

5.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 

// asal sayi kontrolu
bool isAsal(int sayi){

 int i = 2;

 while(i <= sayi /2)
  {
     if(sayi % i == 0) {
       
       return false;
       
		 } else {
       i++;
		 }
  }
  
  return true;
}

 
int main()
{
  int x;
   
 	printf("\nSayi giriniz:\n"); 
	 
	scanf("%d", &x);
	 
	bool asal = isAsal(x);
	
	if(asal) {
		
		printf("\n%d sayisi asaldir.\n", x); 
		
	} else {
		
		printf("\n%d sayisi asal degildir.\n", x); 
	}
		 
  return(0);
}

Daha fazlası için youtube kanalıma göz atabilirsiniz.
Yorum Gönder

0 Yorumlar