Ticker

6/random/ticker-posts

C Programlama Dosya İşlemleri Örnek Sorular

C programlama dilinde dosya işlemleri (dosya açma, okuma, yazma, silme) konusunu daha iyi anlamaya yardımcı olması amacıyla örnek sorular ve çözümlerini aşağıda inceleyebilirsiniz. Çözümlere hemen geçmeden kendi çözümlerinizi denemeniz kavrama açısından daha faydalı olacaktır.

C Programlama Dosya İşlemleri Örnek Sorular
C Programlama Dosya İşlemleri Örnek Sorular

 

1. Klavyeden girilen bir veriyi yeni dosya oluşturup içine kaydedecek C program kodunu yazınız.

2. Bir txt dosyayı okuyup içeriğini konsola yazacak C kodunu yazınız.

3. Verilen bir txt dosyasında kaç satır olduğunu konsola yazan bir C program kodu yazınız.

4. Verilen bir text dosyasının içindeki kelime ve karakter sayısını konsola yazan C kodunu yazınız.

5. Verilen bir metin dosyasında istenen satırı silip dosyayı kaydeden C kodunu yazınız.

6. Verilen bir metin dosyasında istenen satırdaki metni klavyeden girilen yeni satır ile değiştirip dosyayı kaydeden C kodunu yazınız.

7. Klavyeden girilen satırları mevcut bulunan bir txt dosyasının sonuna ekleyen C program kodu yazınız. Klavyeden EXIT girilmesi ile programı sonlandırınız.

8. Mevcut bulunan bir metin dosyasını klavyeden girilen yeni bir isimli dosyaya kopyalayınız.

9. Klavyeden adı girilen mevcut bulunan bir txt dosyasını sistemden silen C kodu yazınız.


Cevaplar

1.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 
#include <string.h>

// klavyeden gelen veriyi yeni dosyaya kaydet
// see muratoksuzer.com
int main()
{
  char inputString[1000];
  FILE *filePointer;
  char fileName[20] = "test.txt";

  printf("\nBir cumle yazınız :\n");

  filePointer = fopen(fileName, "w");	
  if(filePointer ==NULL)
  {
   printf(" Dosya acilirken hata!");
   exit(1);
  }
  
  fgets(inputString, sizeof inputString, stdin);
  fprintf(filePointer, "%s", inputString);
  fclose(filePointer);
  printf("\n Dosya basariyla olusturuldu. \n", fileName);
  return 0;
}

2.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 
#include <string.h>

// dosyayi ac, oku konsola yaz
// see muratoksuzer.com
int main()
{
  char karakter;
  FILE *filePointer;
  char fileName[20] = "test.txt";
  

  printf("\n test.txt dosyasi okunuyor...:\n");

  filePointer = fopen(fileName, "r");	
  if(filePointer ==NULL)
  {
   printf(" Dosya acilirken hata!");
   exit(1);
  }
 
 
  karakter = fgetc(filePointer);
  while (karakter != EOF)
	{
		printf ("%c", karakter);
		karakter = fgetc(filePointer);
	}
 
  fclose(filePointer);
  printf("\n Dosya basariyla okundu. \n", fileName);
  return 0;
}

3.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 
#include <string.h>

// dosyadaki satir sayisini bul
// see muratoksuzer.com
int main()
{
  char karakter;
  char karakterOnceki = NULL;
  FILE *filePointer;
  char fileName[20] = "test.txt";
  

  printf("\n test.txt dosyasindaki satir sayisi sayiliyor...:\n");

  filePointer = fopen(fileName, "r");	
  if(filePointer ==NULL)
  {
   printf(" Dosya acilirken hata!");
   exit(1);
  }
 
  int satirSayisi = 0; 

  karakter = getc(filePointer);
	
  while(karakter != EOF) {
	
		if (karakter == '\n') {
			
			satirSayisi++;
		}
		
		karakterOnceki = karakter;
		
		karakter = getc(filePointer);
		
	}
	
	if (karakterOnceki != NULL) {
			
		satirSayisi++;
	}
 
  fclose(filePointer);
  printf("\n Dosyadaki satir sayisi: %d\n", satirSayisi);
  return 0;
}

4.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 
#include <string.h>

// dosyadaki kelime ve karakter sayisini bul
// see muratoksuzer.com
int main()
{
  char karakter;
  char karakterOnceki = NULL;
  FILE *filePointer;
  char fileName[20] = "test.txt";
  

  printf("\n test.txt dosyasindaki kelime ve karakter sayisi sayiliyor...:\n");

  filePointer = fopen(fileName, "r");	
  if(filePointer ==NULL)
  {
   printf(" Dosya acilirken hata!");
   exit(1);
  }
 
  
  int kelimeSayisi = 0;
  
  int karakterSayisi = 0;
  
  karakter = getc(filePointer);
	
  while(karakter != EOF) {
	
		karakterSayisi++;
	
		if (karakter == ' ' || karakter == '\n') {
			
			kelimeSayisi++;
		}
		
		karakterOnceki = karakter;
		
		karakter = getc(filePointer);
		
	}
	
	if (karakterOnceki != NULL) {
			
		kelimeSayisi++;
	}
 
  fclose(filePointer);
  
  printf("\n Dosyadaki karakter sayisi: %d\n", karakterSayisi);
  
  printf("\n Dosyadaki kelime sayisi: %d\n", kelimeSayisi);
  
  return 0;
}

5.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 
#include <string.h>

// dosyada istenen satiri sil
// see muratoksuzer.com
int main()
{
  
  FILE *filePointer;
  FILE *filePointerGecici;
  char fileName[20] = "test.txt";
  char geciciDosya[] = "gecici.txt";
  int bufferMiktari = 500;
  char buffer[bufferMiktari];
 
  int silinecekSatir = 0; 

  printf("\n test.txt dosyasindaki istediginiz satir silinecek...:\n");
  
  printf(" Lutfen silmek istediginiz satir nosunu giriniz : ");
  scanf("%d", &silinecekSatir);

  filePointer = fopen(fileName, "r");	
  if(filePointer ==NULL)
  {
   printf(" Dosya acilirken hata!");
   exit(1);
  }
  
  filePointerGecici = fopen(geciciDosya, "w");	
  if(filePointerGecici ==NULL)
  {
   printf("Gecici Dosya acilirken hata!");
   exit(1);
  }

	int index = 0;

  do
  {
    strcpy(buffer, "\0");
    fgets(buffer, bufferMiktari, filePointer);
    if (!feof(filePointer)) 
    {
      index++;
      
      if (index != silinecekSatir) 
      {
        fprintf(filePointerGecici, "%s", buffer);
      }
    }
  } while (!feof(filePointer));
  
  fclose(filePointer);
  fclose(filePointerGecici);
  remove(fileName);
  rename(geciciDosya, fileName); 	 
  
  printf("\n Dosyadaki %d. satir silindi!\n", silinecekSatir);
 
  return 0;
}

6.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 
#include <string.h>

// dosyada istenen satiri degistir
// see muratoksuzer.com
int main()
{
  
  FILE *filePointer;
  FILE *filePointerGecici;
  char fileName[20] = "test.txt";
  char geciciDosya[] = "gecici.txt";
  int bufferMiktari = 500;
  char buffer[bufferMiktari];
  char yeniSatir[250];
  
 
  int silinecekSatir = 0; 

  printf("\n test.txt dosyasindaki istediginiz satir degistirilecek...:\n");
   
  printf("\n Lutfen yeni satir icerigini giriniz : \n");

  fgets(yeniSatir, sizeof yeniSatir, stdin);
  
  printf(" Lutfen degistirmek istediginiz satir nosunu giriniz : ");
  scanf("%d", &silinecekSatir);
  
  filePointer = fopen(fileName, "r");	
  if(filePointer ==NULL)
  {
   printf(" Dosya acilirken hata!");
   exit(1);
  }
  
  filePointerGecici = fopen(geciciDosya, "w");	
  if(filePointerGecici ==NULL)
  {
   printf("Gecici Dosya acilirken hata!");
   exit(1);
  }
  
 
	int index = 0;

  do
  {
    strcpy(buffer, "\0");
    fgets(buffer, bufferMiktari, filePointer);
    if (!feof(filePointer)) 
    {
      index++;
      
      if (index != silinecekSatir) 
      {
        fprintf(filePointerGecici, "%s", buffer);
      } else {
			
				fprintf(filePointerGecici, "%s", yeniSatir);
			}
    }
  } while (!feof(filePointer));
  
  fclose(filePointer);
  fclose(filePointerGecici);
  remove(fileName);
  rename(geciciDosya, fileName); 	 
  
  printf("\n Dosyadaki %d. satir degistirildi!\n", silinecekSatir);
 
  return 0;
}

7.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 
#include <string.h>

// dosyanin sonuna ekle
// see muratoksuzer.com
int main()
{
  
  FILE *filePointer;
  char fileName[20] = "test.txt";
  int bufferMiktari = 500;
  char buffer[bufferMiktari];
  
  printf(" Dosyaya eklemek istediklerinizi giriniz. Cikmak icin EXIT yaziniz: \n");

  filePointer = fopen(fileName, "a");	
  if(filePointer == NULL)
  {
   printf(" Dosya acilirken hata!");
   exit(1);
  }
  
  char * exitCase = "EXIT\n";
  
  int eklenenSatirSayisi = 0;

  do
  {
    fgets(buffer, bufferMiktari, stdin);
    
    if(strcmp(exitCase, buffer) == 0){
    	break;
		}
    
    fprintf(filePointer, "%s", buffer);
    
    eklenenSatirSayisi++;
     
  } while (strcmp(exitCase, buffer) != 0);
  
  fclose(filePointer);
  
  printf("\n Dosyaya %d adet satir eklendi!\n", eklenenSatirSayisi);
 
  return 0;
}

8.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 
#include <string.h>

// dosyayi baska isimli dosyaya kopyala
// see muratoksuzer.com
int main()
{
  
  FILE *filePointer;
  FILE *filePointerYeni;
  char fileName[20] = "test.txt";
  char yeniDosyaAdi[50];
  int bufferMiktari = 500;
  char buffer[bufferMiktari];
  char yeniSatir[250];
  
  printf("\n Lutfen yeni dosya ismini giriniz : \n");

  fgets(yeniDosyaAdi, sizeof yeniDosyaAdi, stdin);
  int i = 0;
  for(i = 0; i < 50; i++) {
  	
  		if(yeniDosyaAdi[i] == '\n') {
  			
  			yeniDosyaAdi[i] = '\0';
		}
  	
  }
  
  filePointer = fopen(fileName, "r");	
  if(filePointer ==NULL)
  {
   printf(" Dosya acilirken hata!");
   exit(1);
  }
  
  filePointerYeni = fopen(yeniDosyaAdi, "w");	
  if(filePointerYeni == NULL)
  {
   printf("Yeni Dosya acilirken hata!");
   exit(1);
  }
  
 
	int index = 0;

  do
  {
    strcpy(buffer, "\0");
    fgets(buffer, bufferMiktari, filePointer);
    if (!feof(filePointer)) 
    {
      index++;
      
       fprintf(filePointerYeni, "%s", buffer);
      
    }
  } while (!feof(filePointer));
  
  fclose(filePointer);
  fclose(filePointerYeni);
   
  printf("\n Dosya kopyalandi!\n");
 
  return 0;
}

9.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 
#include <string.h>

// adi verilen dosyayi sil. Dikkatli kullaniniz. Veri kayiplarinda sorumnluluk kabul edilmemektedir.
// see muratoksuzer.com
int main()
{
  
  char silinecekDosyaAdi[50];
  
  printf("\n Lutfen silinecek dosya ismini giriniz : \n");

  fgets(silinecekDosyaAdi, sizeof silinecekDosyaAdi, stdin);
  int i = 0;
  for(i = 0; i < 50; i++) {
  	
  		if(silinecekDosyaAdi[i] == '\n') {
  			
  			silinecekDosyaAdi[i] = '\0';
		}
  	
  }
  
  int result = remove(silinecekDosyaAdi);
   
  if(result == 0) {
  	
  	 printf("\n Dosya silindi !\n");
  	 
  } else {
  	
  	 printf("\n Dosya Silinemedi!\n", result);
  }
 
 
  return 0;
}

Daha fazlası için youtube kanalıma göz atabilirsiniz.
Yorum Gönder

0 Yorumlar