Ticker

6/random/ticker-posts

C Programlama Diziler Örnek Sorular

C programlama dilinde diziler (array) konusunu daha iyi anlamaya yardımcı olması amacıyla örnek sorular ve çözümlerini aşağıda inceleyebilirsiniz. Çözümlere hemen geçmeden kendi çözümlerinizi denemeniz kavrama açısından daha faydalı olacaktır.

C Dili Diziler Arrays Örnek Sorular
C Dili Diziler Arrays Örnek Sorular

 

 

1. Kullanıcıdan dizi uzunlugunu (n) alınız. N adet sayı alarak diziye ekleyiniz. Diziyi ters sırada yazdırınız.

2. Bir dizinin elemanlarının toplamını ekrana yazan C programı kodu yazınız.

3. Bir dizinin elemanlarını başka bir diziye kopyalayan C kodu yazınız.

4. Kullanıcıdan alınan dizi elemanlarının tekrar  sayılarını ekrana yazan C kodu yazınız.

5. Kullanıcıdan alınan dizi elemanlarından sadece tekrar etmeyen (unique), tek adet bulunan elemanları ekrana yazan C programı yazınız.

6. 3 X 3 boyutlarında iki matrisin çarpımını hesaplayan C kodu yazınız.Cevaplar

1.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 

// diziyi ters sirada yazdir
// see muratoksuzer.com
 
int main()
{
  int n;
  int dizi_uzunlugu; 
 	printf("\nDizi uzunlugunu giriniz:\n"); 
	 
	scanf("%d", &dizi_uzunlugu);
	 
	n = dizi_uzunlugu; 
	 
	int dizi[n]; 
	 
	int i = 0; 
	while(n > 0) {
		
		printf("%d. elemani giriniz:\n" , i+1);
		
		scanf("%d", &dizi[i]);
		
		i++;
		n--;
	} 
	
	printf("\n ters sirada dizi: \n");
	
	for(i = dizi_uzunlugu - 1; i >=0; i--){
	
		printf("%d ", dizi[i]);
	} 
		 
  return(0);
}

2.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 

// dizi elemanlari toplamini yazdir
// see muratoksuzer.com
int main()
{
  int n;
  int dizi_uzunlugu; 
 	printf("\nDizi uzunlugunu giriniz:\n"); 
	 
	scanf("%d", &dizi_uzunlugu);
	 
	n = dizi_uzunlugu; 
	 
	int dizi[n]; 
	 
	int i = 0; 
	while(n > 0) {
		
		printf("%d. elemani giriniz:\n" , i+1);
		
		scanf("%d", &dizi[i]);
		
		i++;
		n--;
	} 
	
	int toplam = 0;
	
	for(i = 0; i < dizi_uzunlugu; i++){
	
		toplam = toplam + dizi[i]; 
	} 
		 
	printf("\n dizideki elemanlarin toplami: %d\n", toplam);
		 
  return(0);
}

3.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 

// diziyi baska diziye kopyala
// see muratoksuzer.com
int main()
{
  int n;
  int dizi_uzunlugu; 
 	printf("\nDizi uzunlugunu giriniz:\n"); 
	 
	scanf("%d", &dizi_uzunlugu);
	 
	n = dizi_uzunlugu; 
	 
	int dizi[n]; 
	 
	int kopya_dizi[n]; 
	 
	int i = 0; 
	while(n > 0) {
		
		printf("%d. elemani giriniz:\n" , i+1);
		
		scanf("%d", &dizi[i]);
		
		i++;
		n--;
	} 
	
	int toplam = 0;
	
	for(i = 0; i < dizi_uzunlugu; i++){
	
		kopya_dizi[i] = dizi[i]; 
	} 
		 
	printf("\n Kopya dizi icerigi \n");
		 
	for(i = 0; i < dizi_uzunlugu; i++){
	
		printf("%d ",kopya_dizi[i]);
	} 	 
		 
	printf("\n");

  return(0);
}

4.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 

// dizideki elemanlarin tekrar sayilarini yazdir
// see muratoksuzer.com
int main()
{
  int n;
  int dizi_uzunlugu; 
 	printf("\nDizi uzunlugunu giriniz:\n"); 
	 
	scanf("%d", &dizi_uzunlugu);
	 
	n = dizi_uzunlugu; 
	 
	int dizi[n]; 
	
	int kopya_dizi[n]; 
 
	int tekrarEdenElemanSayilari[n]; 
 
	int i = 0; 
	while(n > 0) {
		
		printf("%d. elemani giriniz:\n" , i+1);
		
		scanf("%d", &dizi[i]);
		
		i++;
		n--;
	} 
	 
	 for(i = 0; i < dizi_uzunlugu; i++){
	
			kopya_dizi[i] = dizi[i];
			
			tekrarEdenElemanSayilari[i] = 1;
	 }
	
	for(i = 0; i < dizi_uzunlugu; i++){
	
		for(int j = 0; j <dizi_uzunlugu; j++){
		
			if(i != j) {
			
				if(dizi[i] == kopya_dizi[j]) {
				
					tekrarEdenElemanSayilari[i] = tekrarEdenElemanSayilari[i] + 1;
				}
				
			}
			
		}
		
	} 
	
	for(i = 0; i < dizi_uzunlugu; i++){
	
		printf("%d elemani tekrar sayisi: %d\n" ,dizi[i], tekrarEdenElemanSayilari[i]);
	}

  return(0);
}

5.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 

// dizideki unique elemanlari yazdir
// see muratoksuzer.com
int main()
{
  int n;
  int dizi_uzunlugu; 
 	printf("\nDizi uzunlugunu giriniz:\n"); 
	 
	scanf("%d", &dizi_uzunlugu);
	 
	n = dizi_uzunlugu; 
	 
	int dizi[n]; 
	 
	int kopya_dizi[n]; 
	 
	int i = 0; 
	while(n > 0) {
		
		printf("%d. elemani giriniz:\n" , i+1);
		
		scanf("%d", &dizi[i]);
		
		i++;
		n--;
	} 
	
	for(i = 0; i < dizi_uzunlugu; i++){
	
		int eleman = dizi[i];
		
		int bulunmaSayisi = 0;
	
		for(int j = 0; j < dizi_uzunlugu; j++) {
		
			if(dizi[j] == eleman) {
			
				bulunmaSayisi++;
			}	 
		}
		
		if(bulunmaSayisi == 1) {
		
			printf("unique eleman: %d\n" , eleman);
		}
		
	} 

  return(0);
}

6.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<stdbool.h> 

// 3 X 3 matris carpimi
// see muratoksuzer.com
int main()
{
  int matris_A[3][3];
  int matris_B[3][3];
  
  int matris_Sonuc[3][3];
  
  printf("A matris degerlerini giriniz:\n");
  
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
  
   for (int j = 0; j < 3; j++) {
  
		printf("i,j (%d,%d):\n",i, j);
  
     scanf("%d", &matris_A[i][j]);
  
   }
  }
  
  int toplam = 0;
  
  
  printf("B matris degerlerini giriniz:\n");
  
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
  
   for (int j = 0; j < 3; j++) {
  
		printf("i,j (%d,%d):\n",i, j);
  
     scanf("%d", &matris_B[i][j]);
  
   }
  
  }
  
  for (int i = 0; i <= 2; i++) {
   
   for (int j = 0; j <= 2; j++) {
  
     toplam = 0;
  
     for (int k = 0; k <= 2; k++) {
      toplam = toplam + matris_A[i][k] * matris_B[k][j];
     }
  
     matris_Sonuc[i][j] = toplam;
   }
  }
  
  printf("\niki matrisin carpim sonucu: \n");
 
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
 
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
   
     printf(" %d ", matris_Sonuc[i][j]);
   
    }
    printf("\n");
  }
  
  return(0);
}

Daha fazlası için youtube kanalıma göz atabilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar