9 Aralık 2017 Cumartesi

Statik Kod Analizi ve SonarQube

Merhabalar. Önceki yazılarımızda "clean code" mevzusundan çokça bahsettik. Peki clean code pratiklerini nasıl öğreneceğiz? Kodumuzun ne kadar clean olduğunu nereden bileceğiz? Her zaman yanımızda kodumuzu inceleyip yol gösterecek, tenkit edecek bir üstad bulabilecek miyiz? Bu yazımızda bu sorulara cevap arayacağız.

Statik Kod Analizi

SonarQube inceleme
SonarQube inceleme

Yazılan kodların, önceden belirlenmiş kalite kriterlerine uyup uymadığını kodları çalıştırmadan analiz etmek şeklinde tanımlayabiliriz.
 • Hatalı kodların bulunması, 
 • Test edilmemiş kodların belirlenmesi, 
 • Tekrar eden kod bloklarının tespit edilmesi, 
 • Güvenlik açığına sebep olabilecek kodların yakalanması
 • Kötü kokan kodların raporlanması
bu analiz sonucu gerçekleşebilmektedir. Statik kod analizi, yazılım araçlarıyla otomatize edilebilmektedir. İnsanlar tarafından gözle yapılan analize kod gözden geçirme (code review,  code inspection) denilmektedir. Statik kod analizi, kod gözden geçirmenin yerini tutmasa da, birçok hatanın daha kod gözden geçirmeye gitmeden bulunmasını ve düzeltilmesini sağlamaktadır.

SonarQube

 

Statik kod analiz araçlarından günümüzde en popülerlerinde SonarQube'den bahsedelim. Standart statik kod analizi raporlarının yanında;
 • 20'den fazla programlama dilini analiz edebilmesi
 • Kendi kurallarınızı tanımlamaya izin vermesi
 • Sürekli entegrasyon araçlarıyla entegre çalışabilmesi
 • Tahmini teknik borç (technical debt) süresini raporlayabilmesi
gibi özellikleri sayesinde kaliteli yazılım geliştirme süreçlerinin vazgeçilmezi olmaya doğru gidiyor.

Bir Eğitimci Olarak SonarQube

SonarQube analiz raporları, raporlanan her hatada, çiğnenen kuralla ilgili detay bilgileri örnekleriyle birlikte sunmasından dolayı tecrübesiz yazılım geliştiriciler için birer eğitim materyali niteliği taşıyor.

Usta Bir Çift Göz

Ayrıca geliştiricinin kolayca gözünden kaçan kodsal hataları bulup gözünüze soktuğunda, kendisine duyduğunuz minnettarlığı dile dökmekte zorlanabiliyorsunuz. 7 / 24 gözü kodunuzda olan üstad bir yazılımcıyı her zaman yanınızda bulamayabilirsiniz. SonarQube sizde bu hissi uyandırabiliyor.


Sürekli Entegrasyonda Statik Kod Analizinin Yeri

Statik kod analizini sürekli entegrasyon sürecinin bir parçası haline getirerek projenizin kalitesine büyük katkı sağlayabilirsiniz. Her gün akşam üretilecek kod analiz raporlarıyla geliştiriciler yazdıkları koddaki hataları en kısa sürede farkedip düzeltme imkanı bulabilecekler. Yeterince çılgın geliştiriciler her committe statik kod analizi yaptırıp anlık olarak kodlarının kalitesini takip etmek isteyebilirler. Kod kalitesini sayısal metriklerle ölçülebilir hale getirdiğinden, süreç içerisinde kodun iyiye mi yoksa kötüye mi gittiğini tespit edebilirsiniz.

Sonuç olarak, evde geliştirdiğiniz hobi projelerden, dev kurumsal projelere kadar heryerde kullanabileceğiniz SonarQube ile projelerinizin daha az bug'lı, temiz geliştirilmesini sağlayabilir, her yeni hatada yeni birşeyler öğrenme imkanı bulabilirsiniz.
21 Ekim 2017 Cumartesi

Raspberry'de Python ile Tesseract OCR Kullanarak Plaka Okuma

OCR (Optical Character Recognition - Optik Karakter Tanıma),  bize grafiksel dosyalardaki yazıları yakalama imkanı veren teknolojidir. Örneğin, kameraya yakalanan kırmızı ışıkta geçen araçların plakaları bu teknoloji ile tespit edilebilmektedir. Bu yazımızda Raspberry Pi 3 cihazımıza tesseract-ocr programını kurarak, Python ile etkileşime geçip, örnek bir resim dosyasındaki plakayı okuyacağız.

Tesseract komut satırından kullanılabilen OCR aracıdır. Paket yöneticimizi güncelleyerek tesseract-ocr paketini yükleyelim.

sudo apt-get updatesudo apt-get install tesseract-ocrDoğru kurulduğundan emin olmak için şu komutu çalıştırabiliriz.

tesseract -v


Şimdi örnek bir plaka resmi indirip tesseract programını komut satırından deneyelim. Aşağıdaki dosyayı plaka.jpg olarak kaydedelim.

Plaka

Komut satırından tesseract programını örnek dosyamızı parametre vererek çağıralım. Sonucu komut satırına basması için stdout parametresini ekleyelim.

tesseract plaka.jpg stdout


Aslında baştaki TR kısmını okumaması işimize gelse de işimizi şansa bırakmamalıyız. tesseract'a resimleri vermeden önce image processing tekniklerini kullanarak işlemden geçirip, okunması gereken yazıyı daha belirgin hale getirmemiz gerektiğini not olarak düşelim.

Şimdi de Python ile tesseract'a resim okutalım. Resim işlemleri için Pillow, tesseract ile etkileşime geçmek için pytesseract kütüphanesini kurmamız gerekmektedir.

sudo pip install pillow
sudo pip install pytesseract


"plaka.jpg" isimli dosyayı okuyup içerisindeki yazıyı ekrana basan aşağıdaki Python kodunu "simple_ocr_plaka.py" isimli bir dosyaya kaydedelim.


Kodu çalıştırıp çıktısına bakalım:

python simple_ocr_plaka.py


Böylece, OCR teknolojisine temel bir giriş yapmış olduk. Gerçek hayat senaryolarında okunacak görüntü dosyaları bu kadar açık net ve basit olmayacaktır. Başarılı sonuç alabilmek için OpenCV kütüphanesi kullanarak, araçların plakaları tespit edilip, netlik ayarlamaları yapılmalı, görüntüdeki pürüzler giderilmelidir.

7 Ekim 2017 Cumartesi

GeoJSON ile Daire ve Yay Çizme

GeoJSON, çeşitli coğrafik şekilleri tanımlamaya yarayan JSON tabanlı bir standarttır. Standardı detaylı incelediğimizde, tanımlı şekiller arasında dairenin bulunmadığını görüyoruz. Peki, dairesel çizim ihtiyacını nasıl karşılayabiliriz? 
Bu yazımızda, yeni geliştirdiğimiz ultimate-geojson java kütüphanesini kullanarak nasıl dairesel çizim elde edilebileceği konusu üzerinde duracağız. 

Biraz Matematik

Bir düzlemde bir noktaya eşit uzaklıktaki sonsuz noktalar kümesine çember diyoruz. Bu çemberin içinde kalan alana da daire diyoruz. Sonsuz noktayı hesaplamak ve tutmak şu anki teknolojide pek mümkün olmadığından, çember üzerinde kabul edilebilir çoklukta nokta bularak mükemmel olmasa da dairesel çizimler elde etmek mümkün olmaktadır.
İhtiyacımız olan, merkez noktası olarak aldığımız bir koordinatın, belirli bir yarıçap mesafe uzaklıktaki noktasının koordinatını bulmak. Bunu 360 farklı açı için tekrarlarsak, bulduğumuz 360 nokta ile bir daire temsil eder hale gelebiliriz.
Dünya yüzeyi düz olmadığından alışılageldik trigonometrik hesaplamalar, merkez noktaya yarıçap kadar uzaklıktaki koordinatları bulmakta yetersiz kalmaktadır. Bunun için kütüphanemizde şuradaki dünyanın küreselliğini dikkate alan formülü kullandık.

Pasta Dilimini Nasıl Yapacağız?

Taramak istediğimiz açı aralığını belirledikten sonra, sadece o aralıkta kalan noktaları bularak, yay çizimini elde edebiliriz. 

Show me the code!

ultimate-geojson kütüphanesi kullanarak, hesaplamalara elinizi bulaştırmadan dairesel çizim elde edebilirsiniz. 

CircularDrawingAlgorithmImpl circleDrawer = new CircularDrawingAlgorithmImpl();
List<PositionDto> circlePoints = circleDrawer.getCirclePositions(new PositionDto(35,38), 10000.0);
 
UltimateGeoJSONFactory factory = new UltimateGeoJSONFactory();
PolygonDto circleAsPolygon = factory.createPolygon(circlePoints);

String geoJSON = UltimateGeoJSONBuilder.getInstance().toGeoJSON(circleAsPolygon);
 Üretilen GeoJSON'ı herhangi bir GeoJSON viewer'da deneyebilirsiniz. (örneğin: http://geojson.io/
.

Yay çizimi de benzer bir şekilde, fakat yayın başlangıç ve bitiş açıları verilmek suretiyle çizilebilmektedir.
CircularDrawingAlgorithmImpl circleDrawer = new CircularDrawingAlgorithmImpl();
PositionDto center = new PositionDto(35,38);
List<PositionDto> arcPositions = circleDrawer.getArcPositions(center, 10000, 0, 45);
 
UltimateGeoJSONFactory factory = new UltimateGeoJSONFactory();
PolygonDto polygon = factory.createPolygon(arcPositions);
 
String geoJSON = UltimateGeoJSONBuilder.getInstance().toGeoJSON(polygon);


DEMO


23 Eylül 2017 Cumartesi

Kodumdan Kötü Kokular Geldiğini Nasıl Anlarım? - 1

Clean Code Notları
Clean Code Notları


Kötü kokuya burnumuz alışınca artık kokuyu farketmez oluruz. Kodlamada da durum farklı değil. Kötü kokan koda o kadar aşina olmuşuzdur ki, onun yanlış olduğunu bile fark edemeyebiliriz.
Clean Code notlarımıza devam ediyoruz. İşte kötü kokan kodu farketmemize yarayacak bazı ipuçları:

Yorumlar

 • Yersiz Bilgilendirme:
  • Kodun değişiklik geçmişi, en son kimin değiştirdiği gibi bilgiler versiyon takip sistemlerinde tutulmalıdır. Bu bilgileri kodda tutmak gereksiz yorum kirliliğine neden olmaktadır.
 • Eskimiş yorum:
  • Kod değiştirildikçe taşıdığı anlam değişir ve buna bağlı olarak yorumların da güncellenmesi gerekebilmektedir. Mevcut yorum artık yeni kod için anlamsızdır. Yanlış eskimiş yorumlar derleme hatasına yol açmadığı için çoğu yazılımcı yorumları güncellemeyi ihmal eder. 
 • Lüzumsuz Yorum:
  • Koddan apaçık şekilde anlaşılabilecek konuları yorum olarak eklememek gerekir. Yorumlar kodun söyleyemediği şeyleri söylemek için yazılmalıdır.
 • Yoruma alınmış kod bloğu:
  • Gereksiz kodları silmekten korkmayın. Tekrar yazabileceğinize güvenin. Aksi takdirde yoruma alınmış kod, birgün birinin işine yarayabileceği düşüncesiyle kimsenin silmeye cesaret edemeyeceği kirlilik olarak kaynak kodda bulunmaya devam eder.

Geliştirme Ortamı

 • Derlemenin birden fazla adımda gerçekleştirilebilmesi: 
  • Projeyi derlemeden önce yaptığınız adımları gözünüzün önüne getirin. properties dosyasında bir düzenleme, kullanılan üçüncü parti kütüphanelerde ekleme/çıkarma yapma, xml, java dosyalarında değişiklik yapma... Derleme işlemini basit bir kaç adımda gerçekleştiremiyorsanız geliştirme ortamınızı elden geçirme ihtiyacı var demektir. Kaynak kodu çektikten sonra basit bir derleme komutuyla proje derlenebilmelidir.
 • Testleri koşmanın birden fazla adımda gerçekleştirilebilmesi:
  • Testler de basit bir "run" komutuyla çalıştırılabilmelidir. Testleri çalıştırmanın basit, hızlı ve kolay olması gerekir. Aksi takdirde geliştiriciler test yazmaya ve koşmaya soğuyabilirler.

Fonksiyonlar

 • Çok fazla argüman alan fonksiyon:
  • Hiç argüman almayan fonksiyon en iyisidir. Sırasıyla bir, iki ve üç argüman alan fonksiyonlar gelir. Üçten fazla argüman alan fonksiyonlar tercih edilmemeli, gerekli refactoring yapılarak, argüman sınıfları oluşturularak bu kötü koku giderilebilir.
 • Output argümanı kullanmak:
  • Fonksiyon argümanları genelde input olarak anlaşılır. Output argüman kullanmak okuyucuyu yanlış yönlendirebilir. 
 • Flag argümanı kullanmak:
  • Boolean flag argüman alan fonksiyon kuvvetle muhtemel iki iş yapıyor demektir. Fonksiyonlar tek işten sorumlu olmalıdır.
 • Atıl fonksiyon barındırmak:
  • Hiç çağrılmamış, kullanılmayan fonksiyonlar silinmelidir. İhtiyaç duyulması halinde versiyon kontrol sistemindeki geçmişe bakarak tekrar yazılabilir.
Devam edecek...

24 Temmuz 2017 Pazartesi

Negatif Mutlak Değer Olur Mu?

Java'da mutlak değer metodunun negatif sayı dönebileceğini biliyor muydunuz?Mesela random pozitif integer değer almaya çalışırken beklenmedik bir negatif sayı sistemi alt üst edebilir. Bu sorun sadece bir exception fırlatmakla kalmaz bazen milyon dolarlık zararlara da yol açabilir.

23 Temmuz 2017 Pazar

Stok Takip Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Merhabalar. Bu yazımızda PMobile Android Barkod & Karekod Sistemi hakkında sizden gelen soruları cevaplandıracağız.

1- Satın almak için istenen ücret bir aylık mı, yıllık mı, veya süreli mi yoksa sınırsız kullanım için mi?
- Sınırsız kullanım için tek bir defa ödeme yapıyorsunuz. Başka bir ödeme yapmadan, güncellemeleri de takip edebiliyorsunuz.

2- Telefonu değiştirdiğimde veya telefon bozulduğunda verilerimi de kaybetmiş olacak mıyım?
- Hayır, uygulamada bulunan içe aktar/dışa aktar mekanizmasını kullanarak verilerinizi koruyabilirsiniz. Verileriniz güncellendikçe "Dışa Aktar" tuşu ile veritabanınızı dosyaya aktarın. Bu dosyayı güvenli bir yerde yedekleyin. Telefon değiştirdiğinizde ilgili klasöre bu dosyayı koyarak "İçe Aktar" tuşunu kullanarak verilerinize kavuşmuş olacaksınız. Hangi klasöre atmanız gerektiği "İçe Aktar" sayfasında yazıyor. Telefonda böyle bir klasör yoksa oluşturun ve dosyayı içine atın.

3- Demo sürümde bulunan kayıt sınırı PRO sürümde de var mı?
- Hayır, PRO sürümde sınırsız kayıt yapabilirsiniz.

4- Pro sürümüyle stok sayımı yapabilirmiyim?
- Evet. Barkodunu okutup kaydettiğiniz ürünlerin stok sayısını "Stok Takibi" sayfasında yapabilirsiniz. Stok girişi/Stok çıkışı işlemleri ile stok sayısını güncelleyebilirsiniz. "Stok Raporu" sayfasında geçmişe dönük günlük-haftalık-aylık hareket dökümünü görebilirsiniz.

5- Uygulamayı nasıl satın alacağız?
- Google Hesabınızdaki ödeme yöntemlerini kullanarak Google Play'den uygulama ve dijital içerik satın alabilirsiniz. Bu ilk alışverişinizse ödeme yönteminiz Google Hesabınıza eklenir. Ödeme yöntemlerini nasıl ekleyeceğinizi ve değiştireceğinizi öğrenmek için ödeme yöntemlerini ekleme ve değiştirme sayfasına göz atın.

Hesabınıza aşağıdaki kredi/banka kartlarını ekleyebilirsiniz:
American Express
MasterCard
Visa
Discover (sadece ABD)
JCB (sadece Japonya ve ABD)
Visa Electron (sadece ABD dışında)
Elo kredi kartları (yalnızca Brezilya)

Google Play üzerinden kabul edilen kartların türü, bulunduğunuz konuma göre değişiklik gösterebilir.


Doğrudan Operatör Faturalandırması


Bazı mobil cihazlar ve hizmet planlarında, uygulama ve dijital içerik satın alma işlemlerinin ücretini operatör faturanız üzerinden ödeyebilirsiniz. Bir uygulama satın aldığınızda, 15 dakika sonra operatörünüzün faturasında bir ödeme görürsünüz.

Türkiye'de şu anda Türk Telekom(Avea), ve Turkcell ile bakiyenizden ödeme yapabiliyorsunuz.

Not: Doğrudan operatör faturalandırmasına kaydolduğunuzda telefonunuzda "DCB_Association" ifadesiyle başlayan bir SMS (kısa mesaj) görebilirsiniz. DCB_Association mesajı, Google Play hesabınız için doğrudan operatör faturalandırması kaydını tamamlamak üzere otomatik olarak oluşturulur ve gönderilir.


Desteklenmeyen Ödeme Türleri


Google Play'de aşağıdakiler kullanılamaz:
Banka havalesi
EFT
Western Union
Money Gram
Sanal Kredi Kartları (VCC)
Sağlık Tasarruf Hesabı (HSA)
Toplu taşıma kartları
Bloke tutar türündeki herhangi bir ödeme
10 Temmuz 2017 Pazartesi

Clean Code Notlarım - (Temiz Koda Doğru)

Robert C. Martin'den Clean Code kitabı bizim yazılım sektöründe oldukça popüler. Yazılım geliştiricilere kodun sadece çalışmasının yetmeyeceğini, aynı zamanda anlaşılır, sürdürülebilir, test edilebilir, genişletilebilir vb. olması gerektiğini ve bunun hangi yöntemlerle yapılabileceğini örneklerle anlatan kitabı tüm meslektaşlarıma öneriyorum. Sunum haline getirdiğim kendimce çıkardığım notları şuradan indirebilirsiniz.Sunum PDF dosyası indirilemiyorsa içerik aşağıdaki gibidir.

Clean Code Notları
Murat ÖKSÜZER
http://muratoksuzer.com

Robert C. Martin

Temiz kodun özellikleri
Verimli
Okunabilir
Test edilebilir
Sürdürülebilir
Yalın
Tekrar (dublication) içermeyen 
Anlamlı isimlendirmeli

Amaç:
Kodu bulduumuzdan temiz bırakmamızı salayacak duyarlılıı kazanmak

simlendirme
simlendirme niyeti belli etmelidir. 
Yanlıbilgilendirmemelidir. 
Telaffuzu mümkün olmalıdır. 
Aranabilmelidir.
Kodlamadan kaçınılmalıdır.
Aynı konsepten bahsederken aynı isim kullanılmalıdır.
Aynı isim farklı konseptler için kullanılmamalıdır.
Zeki olmaya çalı
ılmamalı, sade herkesin anlayacaı isim kullanılmalıdır.


simlendirme
simleri deitirmekten korkmamalı. Gerekli yerlerde refactor yapılmalıdır.
Helper, Manager vb. genel isimler sınıfın hereyi içeren torbaya döndüüne iaret ediyor olabilir.

Fonksiyonlar
Küçük olmalıdır. dealde en fazla 20 satır olmalıdır.
Nested yapılar 2 seviyeden fazla olmamalıdır. If, else, while gibi blokların içi metoda alınarak tek satıra düürülebilir.
Metod tek bir iyapmalıdır. Tek sorumluluu olmalıdır. (Single Responsibility Principle)

Fonksiyonlar
Switch blokları doası gerei n tane iyaparlar. Mümkün olduunca kaçınmalıdır.
Polimorfizm kullanarak switch blokları refactor edilebilir. (Abstract factory vb.)
Fonksiyonun ismi açıklayıcı olmalıdır. 
Yaptıı ianlaılmalıdır.

Fonksiyonlar
Fonksiyonların argüman sayısı en aza indirgenmelidir. Mümkünse sıfır, en kötü üç argüman almalıdır.
Argüman sayısı artıyorsa, argüman objesi oluturmalı, argümanlar bu sınıf ile geçirilmelidir.
Output argümanlar ekstra dikkat gerektireceinden mümkün olduunca kaçınılmalıdır.

Fonksiyonlar
Boolean flag argüman alan fonksiyon büyük olasılıkla birden fazla iyapıyordur. Fonksiyon ayrılarak flag argümanından kurtulunmalıdır.
Fonksiyonun yan etkisi olmamalıdır. Var ise, fonksiyon isminde belirtilmelidir. (Unutmayın, fonksiyon bir iyapmalıydı)

Fonksiyonlar
Bir fonksiyon ya nesnenin durumunu deitirmeli ya da nesneyle alakalı bilgi dönmelidir. kisini aynı anda yapmamalıdır.
Örnein;
public boolean set(String attribute, String value); if (set("username", “unclebob"))...

Set metodu birden fazla iyapıyor...

Fonksiyonlar
Fonksiyondan hata kodu dönmektense exception fırlatmak tercih edilmelidir.
Try/Catch blokları fonksiyonlara dönütürülmeli, blok sadeletirilmelidir.

Fonksiyonlar
Single-entry, single-exit kuralı uzun fonksiyonlar için mantıklıydı. Metodlarımızı kısa tutacaımız için birden fazla return, break kullanılabilir, hatta daha açıklayıcı bile olabilir.

Yorumlar
Kötü koda açıklama yazmakla uraılmamalı, kodu tekrar yazmalıdır.
Kod açıklamaya gerek kalmayacak kadar okunur ve anlaılır olmalıdır. 
Derdimizi kodla anlatmalıyız.

Yorumlar
Yorumun gerekli olduu yerler de vardır.
Yasal zorunluluklar. Lisans bilgilerini içeren yorumlar.

Koddaki bir tasarımsal kararın arkasındaki neden yorum olarak eklenebilir.

Yorumlar
Gelitiriciyi çalıtırılacak kodun sonuçlarına karı uyarmak gerektiinde yorum kullanılabilir.
TODO yorumları unutulmamak artıyla faydalıdır. Javadoc yorumları dökümantasyon için faydalıdır.

Yorumlar
Kodu okuyarak anlayabileceimiz eyler için yorum yazılmamalıdır. Gereksiz kalabalık yaparlar.
Yanlıbilgi içeren, yanlıyönlendiren yorumlar tehlikelidir. Bir an önce kurtulunmalıdır.
Yoruma alınmıkod bırakılmamalıdır, silinmelidir. Siz silmezseniz, birinin iine yarayacak düüncesiyle kimse silmeye cesaret edemez.

Formatlama
Kodun çalıır olması kadar okunabilir olması da önemlidir.
Kod listesi okurken gazete okuyor hissi vermeli, yukarıdan aaıya genelden özele doru bir yapı oluturulmalıdır.

Formatlama
Alakalı metodlar birbirine yakın yerletirilmelidir.
Deikenler kullanıldıı yere mümkün olan en yakın yerde tanımlanmalıdır.
Yatay satır uzunluu, sayfada saa doru scrola gerek bırakmamalıdır.

Formatlama
Takımca formatlamanın nasıl olacaına karar vermeli ve tüm gelitiriciler bu kurallara uymalıdır.

Hataları Yönetme
Hata kodu dönmektense Exception kullanılmalıdır. Böylece çaıran kod hata kodu kontrol etmekten kurtulur ve esas ii yapan kod, hata handling kodundan ayrıldıı için daha temiz olur.

Hataları Yönetme
Unchecked exception tercih edilmelidir. Checked exception fırlatan bir metodun catch’i 3 seviye yukardaysa, exceptiondaki bir deiiklik tüm seviyelerin deimesine ve yeniden compile-deploy edilmesine sebep olmaktadır.
Checked exception olmadan da salam yazılım yapılabilir. Örnein; C#, C++, Python ve Ruby dillerinde Checked exception yoktur.

Hataları Yönetme
Exception içine hata ile alakalı içeriksel bilgiler de konulmalıdır. Ne yapmaya çalıırken hata olutuu bilgisi debug yaparken yardımcı olacaktır.

Hataları Yönetme
Duruma özel nesne ile çözülebilecek exceptional case’ler, try/catch ile deil, bu nesne ile çözülmelidir. (SPECIAL CASE PATTERN [FOWLER]

Hataları Yönetme
try {
MealExpenses expenses = expenseReportDAO.getMeals(employee.getID());

 m_total += expenses.getTotal();
} catch(MealExpensesNotFound e) {
m_total += getMealPerDiem();
}
// yerine
MealExpenses expenses = expenseReportDAO.getMeals(employee.getID());
 m_total += expenses.getTotal();
// Special Case obejesi
public class PerDiemMealExpenses implements MealExpenses {
 public int getTotal() {
// return the per diem default }
}


Hataları Yönetme
Metodlardan null dönmek hatalara davetiye çıkarır. Null dönmemeli, Exception fırlatmalı veya SPECIAL CASE nesnesi kullanılmalıdır.
Metodlara null parametre geçirmek, null dönmekten daha kötüdür. Null parametre geçirmekten sakınmalıdır. 


Birim Testleri
TDD (Test Driven Development) pratiinin üç temel yasası vardır. 
1- Fail eden bir test yazmadan production kodu yazma
2- Fail etmeye yetecek kadardan fazla test yazmaya devam etme.
3- Fail eden testi geçecek kadardan fazla production kod yazma. Testi geçecek kadar gelitirmen yeterli.

Birim Testleri
Bu sayede fail edecek test yaz - kodu gelitir - fail edecek test yaz eklinde bir döngüye girilir.
Böylece production kodu testlerle beraber üretilir.

Birim Testleri
Test sınıfları da production kod kalitesinde temiz tutulmalıdır. kinci sınıf vatandamuamelesi görmemelidir.
Testler temiz tutulmadıında sürdürülemez ve bir süre sonra production kod testsiz kalma tehlikesiyle karı karıya kalır.
Testsiz kalan production kodda deiiklik yapmaya cesaret etmek zordur. Nerenin bozulduu anlaılamaz

Birim Testleri
Test metodlarındaki assert sayısı en aza indirgenmelidir. Testler çalıtırıldıında fail eden bir assert yüzünde onun altında kalan assertlerin sonuçları muamma olmaktadır.
One assert per method en idealidir.
Test metodu sadece bir konuyu test etmelidir. 
Birden fazla durum için farklı test metodları yazılmalıdır.

F.I.R.S.T. kuralı
Testler F.I.R.S.T. kuralına uymalıdır:
Fast: Testler hızlı çalımalıdır. Yavaçalıan testi kimse çalıtırmak istemez, hatalar tespit edilemez.
Independent: Testler birbirinden baımsız çalıabilmelidir.

F.I.R.S.T. kuralı
Repeatable: Testler her ortamda tekrarlanabilmelidir.
Self-validating: Test sonucunu anlamak için fazla düünmeye gerek olmamalıdır. Test ya geçmeli ya fail etmelidir. Durumu anlamak için çıktıları incelemek vs. gerekmemelidir.
Timely: Testler zamanında yazılmalıdır. Production kodla beraber gelitirilmelidir.

Sınıflar
Yukarıdan aaıya statik deikenler (önce publicler sonra private statikler), sonra instance deikenleri (public, private sırasında) daha sonra public metodlar ve private metodlar gelmelidir.
Sınıfı okurken gazete okuyor hissi vermelidir.

Sınıflar
Sınıflar olabildiince küçük olmalıdır. Sorumluluklar olabildiince küçük parçalara bölünmelidir.
Sınıfa isim vermekte zorlanıyorsanız, sınıfın olması gerektiinden büyük olduu anlaılabilir.
Single Responsibility Principle der ki, bir sınıfın deimesi için sadece bir neden olmalıdır.


Sınıflar
Sınıfın sorumluluu arttıkça, deiime urama olasılıı o kadar artmaktadır.
Sınıfın manipüle ettii deiken sayısına bakarak bu deikenlerden yeni sınıflar üretilebilir mi diye sorgulamalıdır. 

18 Şubat 2017 Cumartesi

Neden PMobile Stok Takip Programı'nı Kullanmalıyım?

Evvela stok nedir, stok yönetimi nedir, neden stok takibi kullanmalıyım sorularını cevaplandırmamız gerekir.

Stok, bir firmanın ortaya çıkabilecek ani ihtiyaçları karşılamak ve üretimin kesintiye uğramadan sürdürülmesini sağlamak amacıyla her an el altında bulundurduğu mamul mal, ham madde ve ara malları miktarıdır.

Stok yönetimi ise hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ya da mamullerin, en uygun maliyetle zamanında tedarik edilmesi ve/veya bulundurulmasına yönelik faaliyetlerin bütünüdür.
Stok yönetiminde, talep tahminleri ve üretim planlama verileri kullanılarak, stoklama yapılır. Sipariş maliyeti, elde tutma maliyeti, elde bulundurmama maliyeti göz önünde bulundurularak emniyet seviyesi ve sipariş verme noktaları belirlemek temel gerekliliklerdir.


Barkod Karekod Okuma
Barkod Karekod Okuma
Tanımlardan da anlaşılacağı üzere stok tutmak maliyetlidir. Elinizdeki sermayeyi malzemeye bağlıyorsunuzdur. Talebe göre az stok tutarsanız müşteri  kaybedersiniz, müşteri kaybederseniz işletmenizin sürdürülebilirliği tehlikeye girer. Talebe göre aşırı stok tutarsanız malınızın kullanım ömrü bitene kadar satılmazsa malınızın elde kalma riski vardır. Malzemeye bağladığınız sermayeyi kaybetmiş olursunuz. Bu tarz zararlardan kaçınmak, kârınızı azamiye çıkarmak için akıllı stok yönetimi yapmalısınız.

Peki stok takibi nasıl yapılır? Öncelikle tüm ürünlerinizi kimliklendirmeniz gerekmektedir. Herbirine benzersiz bir ürün kodu vermelisiniz. Stok giriş-çıkış hareketlerinde, satışta ve toptancıdan tedarik etmek için sipariş verirken bu ürün kodu kullanılır. Marketten aldığımız neredeyse her üründe bir ürün kodu (veya numarası) bulunur. Stok işlemlerinin takibini kolaylaştırmak için yazılımlar kullanılır. Bunun için de ürün kodunun bilgisayar ortamına hızlıca aktarılması gerekmektedir. Ürün kodlarının elle klavye kullanarak girilmesi işi oldukça yavaşlatmaktadır. Bu noktada barkod/karekod sistemi yardımımıza koşuyor.


Makinelerin gözleri kameralardır. Makinelerin insanlar gibi yazıları okuyabilmeleri için değişik yöntemler vardır. Optik Karakter Tanımlama (Optical Character Recognition, OCR) bunlardan biridir. Bu yöntemle makineler, düz metinleri bilgisayar ortamına aktarırlar. Ancak metnin yazı fontu, boyutu ve temizliği yazının doğru okunmasına olumsuz etki edebilmektedir. Ticari işlemlerimizde hatayı en aza indirebilmek için makinelerin daha rahat algılayacağı anadillerine yani birler ve sıfırlara geri dönmemiz gerekmektedir.Barkod, çubuk kod ya da çizgi im, verilerin makinelerin okuyabilmesi için çeşitli kodlama yöntemleriyle sunulmasıdır. Barkod, veriyi paralel çizgilerin genişlikleri (birler) ve boşlukları (sıfırlar) arasında saklar. Barkod, barkod okuyucu olarak da adlandırılan optik okuyucular ile okunabilir veya özel yazılımlarla görüntü içinden taranabilir.

Barkodda saklanamayacak miktarda metnin kodlanması ihtiyacı doğduğunda iki boyutlu barkod da diyebileceğimiz karekod (qr code) geliştirilmiştir. Karekodun çok çeşitli kullanım alanları vardır. Karekod çözümlenerek kod içeriği kullanıcıyı internet adresine, e-posta adresine, telefon numarasına, iletişim bilgilerine, SMS veya MMS'ye veya coğrafi konum bilgisine yönlendirebilir.

Konumuza dönersek, ürün numarasını temsil eden barkodlar veya karekodlar üretip ürünlerimizin üzerine yapıştırmak  suretiyle ürünlerimizi kimliklendirmiş oluruz.
Peki bu barkodları hangi cihazla okuyacağız? Piyasada binlerce TL tutarında barkod okuyucuları, el terminali bulunmaktadır. Üstelik barkod okuyucu almakla iş bitmiyor. Stok takibi yapabilmeniz için bir veritabanına ve yazılıma ihtiyacınız var. Maliyet gittikçe artıyor. Peki yaptığınız işlem hacmi bu kadar maliyetli bir sistemi almaya değer mi? Her esnaf bu maliyeti karşılayamamaktadır. Halbuki herbirimizin cebinde bulunan telefonlarda çok iyi kameralar bulunmaktadır. Yükleyeceğiniz basit bir karekod / barkod okuyucu yazılım ile binlerce liralık tasarruf yapabilirsiniz.

Binlerce kişinin indirip kullandığı, PMobile Android Barkod & Karekod Sistemi işinizi fazlasıyla görecektir. Dahili veritabanı yönetimi, excel (XLS) dosyasıyla yedekleme, ürünlere resim ekleme, stok hareketleri raporu gibi olmazsa olmaz özellikleri neredeyse bedava fiyatına cebinize getiriyor. Lisans kodu, abonelik yok. Tek sefer ödeme ile sahip olabilirsiniz. 
Ayrıca programı kendinize özgü kullanabilirsiniz. Örneğin, müşteri takibi, üye takibi otomasyonu vb. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmobile.barcodeappReferanslar:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Stok_y%C3%B6netimi

4 Şubat 2017 Cumartesi

Yazılım Notlarım

Yazılım geliştirirken günlük olarak karşılaştığım ilginç durumlar ve kendime notlarımı burada sizin de istifadenize sunuyorum. Notlar kısa kısa ve anahtar kelime düzeyinde bilgi içermektedir. Daha derinine dalmak size kalmış.


 • Apache Tomcat'te url'den gelen parametrelerin türkçe karakter sorununu Connector'a URIEncodin="UTF-8" property'sini ekleyerek çözebilirsin. 
 •   Hibernate query'de pagination (sayfalama) query.setFirst ve query.setMax ile yapılabilir.
 • Spring <form: radiobutoonlarda'da path aynı olmalı.
  <input radiobuttonlarda id aynı olmalı. 
 • addScalar ile kolon döndürebilirsin. setEntity ile nesne döndürebilirsin.
  addScalar ile setEntity arasındaki farkı iyi bilmek gerek. (Hibernate)
 •  ionic hybrid cross platform mobil uygulama geliştirirken apk imzalama komutu:
 ionic build android --release -- --keystore="../android.keystore" --storePassword=android --alias=mykey --password=myKeyPassword
 • linux mint firefox ses sorunu

   go to linux mint preferences / sound and go to tab 'applications'

  start firefox and start youtube video

  now an entry appeared in applications tab of sound preferences: ALSA plug-in [plugin-container]

  In my case it showed ALSA plug-in [plugin-container] application as muted and I just had to adjust the volume of it there, that's it.
 • uzaktaki sunucudaki PostgreSQL dump alma komutu
  ssh user@remote_machine "pg_dump --schema=schemaName -U dbuser -h localhost -C --column-inserts" \ >> backup_file_on_your_local_machine.sql
 •  hibernate sort
  Example 7.20. Sorting via a query filter

  sortedUsers = s.createFilter( group.getUsers(), "order by this.name" ).list();
 •  git klasörü repository'den silme
  git rm -r one-of-the-directories
  git commit -m "Remove duplicated directory"
 • git repository listeleme
  git ls-tree --full-tree -r HEAD
  veya
  git ls-files 
 •  git repositorye gönderme
  git push origin master

 • <c:out />'un önemi:

  c:out escapes HTML characters so that you can avoid cross-site scripting.

  if person.name = <script>alert("Yo")</script>

  the script will be executed in the second case, but not when using c:out
 • Google Chrome tarayıcıda adres satırına  chrome://inspect yazarak bilgisayarınıza bağlı android cihazınızda debug loglarını görebilirsiniz. Özellikle Ionic uygulamayı cihazda denerken loglar bu şekilde görüntülenebilir.
 •  Asla <form:form kullanma. Bazı durumlarda Controller'a geldiğinde direk db'ye yazmış olarak geliyor.
 • PostgreSql anlık olarak bağlı kullanıcı sayısını döndüren sql sorgu

  select count(*) from pg_stat_activity where pid <> pg_backend_pid()  and usename = current_user;
 •  
 • Spring MVC'de hata handle etme için bakınız: @ControllerAdvice ve @ExceptionHandle
 •  Webde asenkron kod çalıştırmak istiyorsan bir spring managed bean'da @Async anotasyonlu metodun içine kodu yaz. Metodu normal şekilde çağır.
 • SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().isAuthenticated() anonim kullanıcıda da true dönüyor.
   

Java'da Thread ve Semaphore Kullanımı Bayram Harçlığı Örneği

Normal Dede, SemaphoreDede, AtomicDede ve SynchronizedDede torunlarına bayram harçlığını doğru bir şekilde dağıtabilecek mi? Bayram harçlığı...