11 Eylül 2020 Cuma

Koronavirüs Etrafında Design Patternlar

 Merhabalar. Tasarım desenleri iş mülakatlarında sıkça sorulan sorulardandır. Akılda kalıcı olması açısından gerçek hayattan örneklendirmekte fayda var. Covid-19 salgınıyla uğraştığımız şu günlerde güncele uygun şu örnekler verilebilir.

Koronavirüs etrafında design patternlar:

 Proxy Pattern: : Kendisini olduğundan farklı olarak hücre için gerekli gibi gösterip hücre içine kabul edilme yeteneği.

Factory Pattern: : Hücre içine girince hücreyi kendisini çoğaltacak bir fabrika haline getirmesi.

Adapter Pattern: : Arayüzünü hücreye uyumlu tutarak hücre proteinlerine tutunabilmesi.

State Pattern: : Hücre dışındayken "Hücre Aranıyor" state'indeyken hücre içine girince "Çoğaltılıyor" state'ine geçmesi.

Prototype Pattern: : Aşılar içinde bağışıklık sistemine virüsün ölü bir kopyası verilerek olası karşılaşmalarda bağışıklık sisteminin virüsü tanımasının sağlanması.

Strategy Pattern: İnsanoğlunun koronavirüs öncesi gündelik yaşam stratejisini yeni normal kurallarına göre değiştirmesi, maske mesafe temizlik!

 


28 Temmuz 2020 Salı

Çalışmak ve İş İle Alakalı Atasözleri Deyimler

Bir konuya bir toplumun nasıl baktığını anlamak için o konuda üretilmiş kültürel varlıklara bakmak gerekir. Kültürümüzde çalışmak ve iş konusu nasıl ele alınmış biraz anlamak için şu özlü sözlere, atasözlerine deyimlere bakabiliriz:

Çalışmak İş Atasözleri Deyimler Özlü Sözler
Çalışmak İş Atasözleri Deyimler Özlü Sözler

Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.
Atasözü
Çalışmak insanı tembellikten kurtarır.
 

Irgat gibi çalışmak
Deyim
Çok ağır bir işte çalışmak.


İt gibi çalışmak
Deyim
Çok çalışmak, yorulmak.


Kafası işlemek (çalışmak)
Deyim
Aklı, zekâsı yerinde olmak, bir konu üzerinde iyi düşünebilir olmak: 'Hasan'ın kafası şimdi üç cepheli işliyordu.' -O. C. Kaygılı.


Kendi hesabına çalışmak
Deyim
Uğraştığı işi sadece kendisi için yapmak: 'Böyle bir amatörlük devresi geçirdikten sonra biraz da kendi hesabına çalışmayı düşündü.' -R. N. Güntekin.


Rölantide durmak (çalışmak)
Deyim
Motorlu taşıtlarda, motor boşta çalışmak.

Serbest çalışmak
Deyim
Bir işverene bağlı olmadan kendi adına kazanç sağlamak.

Yazın çalışan, kışın gülüşür.
Atasözü
Yazın çalışan kışın rahat eder.

Acele işe şeytan karışır
Atasözü
Düşünüp taşınmadan ivedi olarak yapılan işten iyi sonuç alınamaz.

Acele işin sonu pişmanlık
Atasözü
Acele ederek yaptığımız işten istediğimiz sonucu alamayabiliriz.

Adamın iyisi işbaşında (alışverişte) belli olur
Atasözü
Bir kişinin iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.

Akıl kişiye (adama) sermayedir
Atasözü
Bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.

Akıllar gelin olmuş, herkes kendininkini beğenmiş
Atasözü
İnsan kendi aklını, düşüncesini başkasınınkinden üstün görür.

Bakmakla usta olunsa (öğrense), köpekler (kediler) kasap olurdu (kasaplığı öğrenirdi)
Atasözü
Yapılmadan yalnızca nasıl yapıldığı görülerek hiçbir şey öğrenilemez.


Kabiliyetli çırak ustayı geçer
Atasözü
Yetenekli çırak, ustasından daha usta olur.


Sanatı ustadan görmeyen (öğrenmeyen) öğrenmez
Atasözü
Kişi tek başına ne kadar çalışırsa çalışsın işin inceliklerini bir bilenden öğrenirse o işi daha çabuk ve kolay yapabilir.

Usta maymun kamçı istemez
Atasözü
İşini iyi bilen kişiye zorlama gerekmez.


Usta yanında perende atılmaz
Atasözü
Bir konuda tam beceri kazanmamış olan kişi, o işin uzmanıyla kalkışacağı üstünlük yarışında yenilgiye uğrar.

Ustanın çekici bin altın
Atasözü
Alanında uzman olan bir kişi, bir sorunu kolayca çözümleyebilme becerisi gösteriyorsa bu, aynı işe yıllarca verilmiş emeklerin karşılığı olarak değerlendirilmelidir.

Ağanın alnı terlemezse ırgadın burnu kanamaz
Atasözü
İşveren işçisi ile birlikte çalışmazsa işçi işe var gücüyle sarılmaz.

Ağanın gözü ata tımardır
Atasözü
İş sahipleri denetimlerini sürekli yaparlarsa işler yolunda gider.

Ağanın gözü, yiğidin sözü
Atasözü
Çalışanlarını gereği gibi yöneten ve çalıştıran kişi iyi bir yöneticidir, sözünün eri olan kimse de yiğittir.

(bir işte) saç sakal ağartmak
Deyim
O işte uzun zaman çalışmış, emek vermiş olmak.

Sanat altın bileziktir
Atasözü
Kişinin elindeki sanat, değeri hiç eksilmeyen bir servettir.

Sanatı ustadan görmeyen (öğrenmeyen) öğrenmez
Atasözü
Kişi tek başına ne kadar çalışırsa çalışsın işin inceliklerini bir bilenden öğrenirse o işi daha çabuk ve kolay yapabilir.


Sanatına hor bakan (sanatını hor gören) boğazına torba takar
Atasözü
İşini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.


Sanatını hor gören boğazına torba takar
Atasözü
İşini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.


Akşamın işini sabaha (yarına) bırakma
Atasözü
Bugün yapılması gereken bir işi ertesi güne bırakma.

Alet işler, el övünür
Atasözü
Bir kimse ne kadar usta olursa olsun gerekli araçları olmadan kusursuz iş yapamaz.

Az el aş kotarır, çok el iş kotarır
Atasözü
Yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.

Bin işçi, bir başçı
Atasözü
Her işe, baş olacak bir kimse gerekir.

(bir iş) gâvur orucu gibi uzamak
Deyim
Bir iş gereğinden çok sürmek, sürüncemede kalmak.

(bir iş) sallantıda kalmak
Deyim
Bir çözüme bağlanmamak.


(bir iş) sekteye uğramak
Deyim
Kesilmek, kesintiye uğramak.


(bir iş) sürüncemede kalmak
Deyim
Bir iş sonuçlanıncaya kadar boş yere gecikmek, uzamak, askıda kalmak, bir türlü sonuçlanamamak.

(bir işe) dört elle sarılmak (yapışmak)
Deyim
Bir işe büyük bir özen ve önem vererek girişmek: 'Sen bize dört elle sarılırsan zarar etmezsin.' -R. N. Güntekin.

(bir işi) dallandırıp budaklandırmak
Deyim
Bir işi, bir sorunu büyüterek karışık duruma getirmek.


(bir işi) gözü yememek
Deyim
Bir işi yapacak güç ve yeteneği kendinde bulamamak.

(bir işi) tatlıya bağlamak
Deyim
Kavgalı bir işi gönül hoşluğuyla bitirmek: 'Hayır kardeşim, istemez diye tatlıya bağladım.' -O. V. Kanık.

(bir işi) yokuşa koşmak
Deyim
Bir konuda güçlük çıkarmak.

(bir işin) hamallığını etmek (yapmak)
Deyim
Bir işin önemsiz fakat ağır ve yorucu yükünü taşımak: 'Yok, yok! Sizi kimse hamallık etmeye bırakmaz.' -N. F. Kısakürek.

(bir işin) içinden çıkmak
Deyim
Karışık bir işin güçlüklerini yenebilmek, üstesinden gelmek: 'Pek cazip bir iş fakat çok paraya, çok vasıtaya ihtiyaç var. Bakalım bunun içinden nasıl çıkabileceğim?' -Y. K. Karaosmanoğlu.

(bir işin, şeyin) başına oturmak
Deyim
Bir işi yapmaya başlamak, işe koyulmak: 'Kendine güvenini tam bulduğu, oyununu yazabileceğine inandığı gün oturacaktı masanın başına.' -N. Cumalı.

(birini) işe koşmak
Deyim
Birine iş yaptırmak: 'Babama varıncaya kadar hepimizi işe koşuyor.' -R. N. Güntekin.

Bugünkü (akşamın) işini yarına (sabaha) bırakma (koyma)
Atasözü
Bugün yapılması gereken bir işin ertesi güne bırakılması iyi değildir.

Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider
Atasözü
Çocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir.

El işi göz nuru
Deyim
El emeği göz nuru.

Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma
Atasözü
İşine sabahleyin erken başlayan kimse başarı elde eder.

Eşeği düğüne çağırmışlar, 'ya odun eksik ya su demiş'
Atasözü
Bir işi yapmamak için bahane bulmayı anlatan bir söz.


Eşeği düğüne çağırmışlar, 'ya su lazımdır ya odun' demiş
Atasözü
Bir işi yapmamak için bahane bulmayı anlatan bir söz.

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır
Atasözü
Herkesin kendine özgü bir çalışma yöntemi, bir iş yapma biçimi vardır.

Hile ile iş gören mihnet ile can verir
Atasözü
İşlerine hile karıştırıp başkalarını aldatan kişi son nefesini azap içinde verir.

İş ayağa düşmek
Deyim
İş, sorumsuz ve yetkisiz olanların elinde kalmak.

İş bilenin kılıç kuşanın
Atasözü
Her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır.

İş sarpa sarmak
Deyim
İş, içinden çıkılması zor bir duruma girmek.


İş şirazesinden çıkmak
Deyim
Düzenini kaybetmek, çığırından çıkmak.

İşe yaramak
Deyim
Elverişli olmak: 'Bunları ezberledik de ne oldu? Hiç! Ne o günlerde işimize yaradı, ne de ondan sonra.' -M. Ş. Esendal.

İşin kolayına kaçmak
Deyim
Derinliğine araştırmadan basit olarak düşünmek, yüzeyde kalmak, tembellik etmek.

İşin kurdu
Deyim
Bir iş en ince ayrıntısını bilen, deneyimli, uzman (kimse).


İşin kurdu olmak
Deyim
Belirli bir konuyla ilgili her şeyi bilmek, uzmanlaşmak: 'Şimdi yaşlandık, bu işlerin kurdu olduk.' -N. Meriç.

İşine hor bakan boynuna torba takar
Atasözü
İşini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.

İşini kış tut da yaz çıkarsa bahtına
Atasözü
Başladığın bir işte her zaman güçlüklerle karşılaşacağını varsay ki sonunda hayal kırıklığına uğramayasın, iyi sonuçlar aldığında sevinesin.

İyi gitmeyince kişinin işi, muhallebi yerken kırılır dişi
Atasözü
İnsanın işi bir kez ters gitmeye görsün, en sıradan işlerinde bile tersliklerle karşılaşır.

İyi iş altı ayda çıkar
Atasözü
Doğru dürüst yapılması istenen iş uzun zaman ister.

Minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır (bitti beller)
Atasözü
Önemli iş yapmamış olanlar, yapılmış önemli işleri kendiliğinden oluvermiş sanırlar.

Nasihat istersen tembele iş buyur
Atasözü
Tembel, kendisine buyurulan işi yapmamak için ya onun yapılmasına ihtiyaç bulunmadığını söyler ya da buyurulan biçimde değil, kendisinin işine gelen biçimde yapmayı önerir.

Paran gitti mi diye sormazlar, işin bitti mi diye sorarlar
Atasözü
Yapmak istediğin işi yapabildinse bu uğurda harcadığın paralara acıma çünkü para istediğin şeyi yapmak içindir.


Paranın gittiğine bakma, işinin bittiğine bak
Atasözü
Yapmak istediğin işi yapabildinse bu uğurda harcadığın paralara acıma çünkü para istediğin şeyi yapmak içindir.

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir
Atasözü
Bir işin sonunun nasıl olacağı şimdiki gidişinden belli olur.

Terziye 'dinlen' demişler, ayağa kalkmış
Atasözü
Rahat görünen öyle işler vardır ki onunla uğraşanların dinlenmesi, kimileri için yorucu olan davranışlarla olur.

Toprağı işleyen, ekmeği dişler
Atasözü
İşini yapması gerektiği biçimde yapan kişi, çalışmasının verimlerinden yararlanır.

Üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi
Deyim
Üstüne ölü toprağı serpilmiş gibi: 'Aldım eve getirdim kuşu. Başka zaman olsa üzerime ölü toprağı serpilmiş gibi uyurdum. Gece uyku girmedi gözüme. Arada bir uyanıp kuşa baktım.' -T. Dursun K.

Daha fazlası için

Mühendis Özlü Sözleri tıklayın. 

Yazılımcı Özlü Sözleri tıklayın.

25 Haziran 2020 Perşembe

10 Maddede Yazılım Sektöründe İş Bulma Yahut Yeni Mezun Rehberi

Merhabalar. Yazılım sektörünün insan kaynağı hemen hemen tamamı şu üniversite bölümlerinden geliyor.

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • Yönetim Bilişim Sistemleri 
 • Matematik
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği
 • Makine ve Mekatronik Mühendisliği

Bu bölüm öğrencilerine ve yeni mezunlara bilişim dünyasında iş bulma üzerine naçizane tavsiyelerimi paylaşmak istiyorum. 

Bilgisayar Mühendisi Mezuniyet
Bilgisayar Mühendisi Mezuniyet

 

 1. Elinizi kirletin. İlgi alanınız olan, çalışmak istediğiniz teknolojileri kullanarak ufak projeler yapıp GitHub'da vs paylaşın. 
 2. İngilizce öğrenin. En azından doküman okuma, Google'da İngilizce arama yapma, sorunlara çözüm bulma konusunda iyi olmanız gerekmekte. 
 3. Türkçe öğrenin. Dışardan bakıldığında daha çok makinelerle konuştuğumuz sanılabilir fakat işimizin büyük bir kısmı da müşterinin ne istediğini anlamaktır. Hatta müşteriden daha iyi anlayıp müşterinin beklentisinden daha iyi çözümler sunabilmektir. Bunun yolu da iyi iletişimden geçiyor. Kitap okumayı angaryadan saymayın. İletişim becerinize yaptığınız bir yatırım olarak görün ve kelime haznenizi genişletin. Yavuz Bülent Bakiler'in Sözün Doğrusu - 1 ve Sözün Doğrusu - 2 kitaplarını tavsiye ederim.
 4. Stajları dolu dolu geçirin. Mümkünse mezun olmadan öğrenci iken 3. veya 4. sınıfta iken bir firmada part time çalışın. Ücret önemli değil maksat tecrübe kazanıp heybenize birşeyler katmak.
 5. Kariyer sitelerindeki iş ilanlarını inceleyerek piyasada hangi teknolojiler revaçta analizini yapın. Kendinizi hangi alanda geliştireceğinize karar vermede yardımcı olacaktır.
 6. Öğrenci iken ödevlerinizi kendiniz yapın. İş hayatında tasklarınızı başkasına yaptıramayacaksınız.
 7. Ücret beklentisi zor bir konu. Mezun olduktan 6 ay 1 sene geçmiş ve henüz işe başlayamamışsanız maaş beklentinizi esnetmeyi değerlendirebilirsiniz.
 8. Ülkemizde yazılım sektörü daha çok üç büyük ilde dönüyor. İstanbul, Ankara, İzmir. İşi yanlış yerde arıyor olabilirsiniz.
 9. Alanında uzman yazılımcıları / bilişimcileri sosyal mecralardan izleyin ne yaptıklarını takip edin. Bu kişiler arada iş ilanları da paylaşırlar.
 10. Udemy veya benzeri kursları tamamlamak önemlidir ama o kadar da önemli değildir. İlk maddeyi hatırlatarak diyorum ki aldığınız eğitimi kullanarak bir proje yapın. Linkedin'de sertifika paylaşmak yerine GitHub reposu linki paylaşmak daha etkilidir. Ne demiş Linus Torvalds, "Talk is cheap. Show me the code!"
BONUS: "İnci sancı mahsülüdür.". "Acı çekmeden öğrenemeyiz." Sabırlı olun. Sabırla ve azimle çalışmaya devam edin. Yazılım işi zordur ve bir yazılımcı kolay yetişmiyor. 

24 Mayıs 2020 Pazar

Git Remote Repo Oluşturma ve Yereldeki Projeye Tanımlama


Merhabalar. Bayram namazları kılınırken hocalar şu cümleyi kurarlar: "Efendim, senede 2 defa kılındığından unutulabiliyor. Bayram namazını şöyle şöyle kılacağız..." deyip bayram namazının nasıl kılınacağını tarif ederler. Benzer şekilde, her gün yeni bir projeye başlayıp yeni repolar oluşturmuyoruz. Bu nedenle

git commit -m "commit mesajı" 

veya 

git pull origin master 

gibi hergün kullandığımız komutlar gibi ezbere bilemeyebiliyoruz, veya hatırlayamayabiliyoruz. Buraya hem kendime not olsun diye hem de hatırlama amacıyla uzak makinada bir git repo oluşturma ve kendi makinamızdaki projeyi bu repoya push'lama komutlarından bahsedeceğim.

Uzak makineye SSH ile bağlandığımızı veya bir şekilde Git Bash konsoluna ulaştığımızı varsayalım. Remote'da ortak git reposu olarak kullanılacak git reposu oluşturma ile yerelde proje içinde kullanacağımız git reposu oluşturma komutları farklıdır. 

Öncelikle repomuzun bulunacağı klasörü ismi .git ile bitecek şekilde oluşturalım. 

mkdir "yetAnotherAwesomeProject.git"

Daha sonra oluşturduğumuz klasöre cd komutu ile girelim. 

cd  yetAnotherAwesomeProject.git

Şimdi de git bare repomuzu oluşturacak komutu çalıştıralım.

git init --bare

Şimdi bulunduğumuz klasörün tam sistem yolunu almak için pwd komutunu çalıştıralım.

> pwd

/home/username/yetAnotherAwesomeProject.git

Sistemimizin ip adresinin de 192.168.1.15 olduğunu ve linux kullanıcı adının username olduğunu varsayalım. 

Şimdi yerel çalışma makinemize gelelim. Geliştirdiğimiz projenin içine konsoldan gidelim.

cd yetAnotherAwesomeProject

Şimdi burada da çalışma için git reposu oluşturacağız.

git init

Gereksiz dosyaların repoya gitmesini engellemek için bu klasörün içinde uygun bir .gitignore dosyası koymayı unutmayın. Şimdi de projemizi repoya commitleyelim.

git add . 

Git add nokta diyerek projemizdeki tüm dosyaları staged hale getirdik. Artık commitleyebiliriz.

git commit -m "ilk commit mesajı" 

Şimdi de remote repoyu tanımlama adımına geldik. SSH protokolüyle bağlanacağımızı varsayarak uzak reponun ip edresi ve linux kullanıcı adını kullanarak oluşturduğumuz URL'yi remote repo olarak tanımlayacağız.

git remote add origin username@192.168.1.15:/home/username/yetAnotherAwesomeProject.git

Şimdi de yerelde commitlediğimiz tüm değişiklikleri remote repoya göndermek için push komutunu kullanacağız.

git push origin master

Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum :)

 

 

 

 

22 Nisan 2020 Çarşamba

Bilgisayar Mühendisi Ne Yapar? Çalışma Alanları Nelerdir?

Merhabalar. 2013 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun olan biri olarak meslekle alakalı bilgi almak isteyen genç arkadaşlara tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. 

En temelde yazılım ve donanım olarak ayıracak olursak bu yazı daha çok yazılım alanındaki bilgisayar mühendisliği çalışma alanları hakkında olacak. 

Bilgisayar Mühendisi ne yapar? Çalışma Alanları
Bilgisayar Mühendisi ne yapar? Çalışma Alanları

Neden Bilgisayar Mühendisliği?

Çocukken oyuncakları bozma içini açma kurcalama merağım vardı. Oyuncak motorlarını söküp alma başka yerlerde kullanma gibi şeyler. Tabi bizim zamanımızda maker'lık deneyap atölyeleri gibi imkanlar yoktu. Şimdilerde çocuklar çok daha erken yazılımla tanışabiliyorlar. Bu elektronik merağı bilgisayar denilen aletle tanışınca bir başka boyut kazandı. Ekranda kullandığımız yazılımlara benzer işleri bizzat kendimizin de yapabileceği, elektronik mekanik aletlere komutlar verebilme fikri beni heyecanlandırmıştı. İlk kod denemelerimi lisedeyken bilgisayarıma kurduğum Dev-C++ üzerinde yapmıştım. İşe yarar birşey çıkmamıştı tabii ama en azından derleyici, kod, derleme, konsol uygulaması gibi kavramla ilk o zaman tanışmıştım.

90'larda Çocuk Olmak

Super Mario Bros
Super Mario Bros

Ayrıca Super Mario hatıramı da anlatmadan geçemeyeceğim. 90'larda çocuk olmak demek Game Boy ve Atari ile video oyunları oynamak demek. Biz de kuzenlerle beraber bayağı kalabalık bir çocuk grubu olarak bir atarinin önüne oturup saatlerce Super Mario Bros, Tank 90 gibi oyunlar oynardık. 

 

Atari ve Kaset
Atari ve Kaset

Gameboy 9999 in 1
Gameboy 9999 in 1

Mario'da ustalaşan kişi de ölene kadar çok vakit geçerdi. Tabi kalabalık olunca ve sıranın ancak kişinin canı bitince başkasına geçmesi kuralı olunca sıra gelene kadar baya beklemek zorunda kalırdık. O sıralarda yapabilmeyi en çok istediğim şey o atari kasetinin içindeki Mario oyununu daha kısa sürecek hale getirmek veya komple kasetten silmek idi. Belki Mario olmazsa başka kısa süren oyunlar oynarlar ve sıra daha çabuk gelir diye. :)

Tank 90
Tank 90
 

Bilgisayar mühendisi ne yapar? 

Neyse, bu kadar nostalji yeter, konumuza dönelim. Bilgisayar mühendisliği çalışma alanlarını sektörel bazlı ve teknoloji bazlı olarak sınıflandırabiliriz.

Sektör Bazlı Sınıflandırma

Tam şu anda içinde bulunduğunuz ortamda sağınıza solunuza bakın. İçinde bir şekilde yazılım koşan aygıtları saymaya çalışın. Evet yazılım artık heryanımızda. Bu nedenle bilgisayar mühendisleri de birçok farklı sektörde çalışabilmektedirler. Birkaçını sayacak olursak; 

 • Savunma sanayi
 • Otomotiv 
 • Sağlık
 • Oyun / eğlence
 • Eğitim
 • Hizmet Sektörü 
 • Finans

ve daha sayamadığım niceleri. Bu kadar geniş çalışma alanı olan başka çok az meslek grubu vardır sanıyorum. İşin ilginç tarafı, iş değişiklikleri nedeniyle bir yıl sağlık sektöründe çalışan yazılımcı, sonraki yıl oyun sektörüne, sonraki işinde savunma sanayiine geçiş yapabilmektedir. Bunun nedeni kullanılan teknelojilerin çok farklı problemlere çözüm üretmek için kullanılabilmesi. Örneğin, oyun sektöründe çalışırken oyun motorları üzerinde uzmanlaşan bir yazılımcı, savunma snayiinde askeri simülasyon üreten firmalara çok rahat geçiş yapabilmektedirler. Veya öğrendiği javascript ile yemek siparişi sitesi kodlayan bir yazılımcı sonraki işinde hastane bilgi sistemi kodlarken bulabilir kendini.

Teknoloji Bazlı Sınıflandırma

Bilgisayar mühendisi ne yapar sorusuna cevap arıyoruz. Bunun için çalışma alanlarını kategorize ederken kullanılan teknolojilere göre de bir ayrım yapabiliriz. Bir bilgisayar mühendisi

 • Masaüstü yazılım geliştiricisi
 • Web uygulama geliştiricisi
 • Mobil uygulama geliştiricisi
 • Gömülü yazılım geliştiricisi

olarak çalışabilmektedir. Masaüstü yazılımlarla, üzerinde koşulan bilgisayarın tüm CPU, Ram gibi kaynaklarını sonuna kadar kullanabilirsiniz. Bir web uygulaması üzerinde çalışıyorken, milyonlarca insana hizmet verecek bir sayfa geliştiriyor olabilirsiniz. Bir gömülü yazılım geliştirerek düşman hanelerine bir mızrak gibi girecek füzeyi kontrol ediyor olabilirsiniz. Bir mobil app geliştirerek "tanesini 1 dolardan satsam, 1 milyon indirilse, köşeyi döndük demektir. Yırttık abicim!!" hayalleri kurabilirsiniz.

Bilgisayar Bilimi

Şimdiye kadar geliştiricilik alanından örnekler verdik. İşin bir de bilim tarafı var. Yapay zeka, makine öğrenmesi, big data, IoT (internet of things), robotik, bilgisayarlı görü (computer vision) vs... Bilgisayar bilimi hala çok genç ve çok hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Akademik sahada da kariyer olanaklarını değerlendirebilirsiniz.

Bilgisayar Mühendisi Ne Kadar Maaş Alır?

 
Bilgisayar Mühendisi Maaşı
Bilgisayar Mühendisi Maaşı

Son zamanlarda yazılımcılar arasında maaşlar konusunda anketler yapılıyor ve yayınlanıyor. Bu sorunun cevabı için oralara yönlendirebilirim.

Yazılımcı Maaşları | 2020

Yazılımcı Maaşları | 2019

Sonuç / Tavsiyeler

Meslek seçerken ilgi ve yeteneğinizi göz önünde bulundurun. Sadece parası iyi diye meslek seçmek mutsuz bir hayat yaşamanıza sebebiyet verebilir. Yazılım işi analitik düşünme, sorunlara çözüm üretebilme, zorlu problemlere sabırla cevap arama, hemen pes etmeme gibi alanlarda iyi olmanızı gerektirir. Ama herşeyden çok sevmeniz gerekir. Sadece yazılımda değil, ne iş olursa olsun, işlerini sevenlerin daha başarılı olduğunu gözlemlemişsinizdir. Üniversite tercih listesi hazırlamaya çalışan arkadaşlara bir nebze de olsa yardımcı olduysak bu yazı amacına ulaşmış demektir. Üniversite sınavına girecek tüm arkadaşlara başarılar diliyorum.

 


21 Mart 2020 Cumartesi

Raspberry Pi Redis Kurulumu

Merhabalar. Öncelikle Redis Nedir sorusu ile başlayalım. Redis (REmote DIctionary Server) in-memory çalışan, key - value tarzında verileri tutan bir NoSQL veritabanıdır. Redis, cache, veri tabanı veya message broker olarak kullanılabilmektedir. Redis'in desteklediği veri yapıları: string, hash, list, set, sorted set, bitmap, hyperloglog, geospatial index, ve stream.

 


C ile yazıldığından harcadığı sistem kaynakları oldukça azdır. Bu nedenle IoT (internet of things) projelerinde kullanılmaya çok uygun bir ürün olarak durmakta. Bu yazımızda Raspberry Pi üzerinde Redis kurulumunu göreceğiz.

Malzemelerimiz 

 • 1 adet Raspberry Pi 3 B+ Modeli
 • İnternet bağlantısı

Redis'in resmi sitesinde bildirildiğine göre Raspberry için 4 veya 5 sürümünü indirip normal şekilde make  komutunu çalıştırmak kurulum için yeterli.

https://redis.io/download adresinden eskü sürümler arasından 5.0.12 sürümünü indirelim.

Arşivi klasöre açıp komut satırından src klasörüne gidelim.

make komutunu çalıştıralım.

 Kurulum tamamlandığında ./redis-server komutu ile Redis sunucusunu çalıştırabiliriz.

 

Başka bir konsol paneli açıp ./redis-cli komutu ile redis client uygulamasını çalıştıralım.

Örnek bir key - value verisi kaydedip tekrar okuyalım.

> set key value 

> get keyJava'da Thread ve Semaphore Kullanımı Bayram Harçlığı Örneği

Normal Dede, SemaphoreDede, AtomicDede ve SynchronizedDede torunlarına bayram harçlığını doğru bir şekilde dağıtabilecek mi? Bayram harçlığı...